Sprawy cywilne

  • Spadki (zachowki, darowizny, testamenty, odrzucenie spadku)
  • Nieruchomości (podział i zniesienie współwłasności, zasiedzenie własności, służebności, umowy dot. nieruchomości)
  • Sprawy lokalowe (eksmisje, umowy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe)
  • Windykacja należności (etap przedsądowy, sądowy, egzekucja należności).
  • Odszkodowania (powypadkowe, komunikacyjne, za uszczerbek na zdrowiu, medyczne i in.)
  • Ubezpieczenia (na życie, zdrowotne, społeczne, emerytalne)
  • Ochrona konsumentów (reklamacje, rękojmie)
  • Umowy (prawo autorskie, pracownicze, dot. nieruchomości, pożyczki i in.)
  • Sprawy tzw. frankowiczów (unieważnienie umowy, przekształcenie umowy, ubezpieczenia niskiego wkładu własnego)
  • Sprawy pracownicze (dot. pracowników i pracodawców)