Sprawy karne i karno-skarbowe

  • White collar crime
  • Zorganizowane grupy przestępcze
  • Kradzieże i włamania
  • Oszustwa
  • Pranie brudnych pieniędzy
  • Sprawy komunikacyjne