Sprawy przedsiębiorców i firm

  • prawo korporacyjne (zakładanie i rejestrowanie spółek prawa handlowego, jednoosobowej działalności gospodarczej, przekształcenia, podziały i łączenie podmiotów gospodarczych)
  • prawo kontraktowe (sporządzanie i redagowanie kontraktów handlowych, sprawdzanie i analiza umów)
  • spory gospodarcze (sprawy sądowe pomiędzy przedsiębiorcami, mediacje, sprawy przed sądami polubownymi);