Klienci indywidualni

Nasi Klienci mogą uzyskać pomoc w zakresie:

  • jednorazowych porad prawnych,
  • mediacji przedsądowych,
  • sporządzenia pism procesowych i opinii prawnych
  • kompleksowego prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych.

Współpracujemy z kancelariami zagranicznymi, także w sprawach karnych, wykonawczych, dotyczących ENA m.in. naszym partnerem jest adwokat Melissa Slaghekke z kancelarii Cleerdin-Hamer Advocaten z Amsterdamu (https://cleerdin-hamer.nl).

Z reguły pierwszy kontakt z Klientami odbywa się w formie e-maila lub telefonicznie. Po wstępnym przedstawieniu przez Państwa zagadnienia, umawiamy dogodny termin spotkania. Dla wygody i usprawnienia przebiegu spotkania z reguły prosimy o wcześniejsze przesłanie dokumentów. Tym niemniej ważne jest abyście Państwo na spotkanie z adwokatem przynieśli wszystkie dokumenty, które mogą mieć jakikolwiek związek ze sprawą.

Zasadniczo nie udzielamy też porad prawnych przez telefon, a to dlatego, że opierając się jedynie na skrótowym opisie sprawy, istnieje zbyt duże ryzyko pominięcia istotnych dla sprawy okoliczności – czasami możecie Państwo zapomnieć nam powiedzieć o czymś, co istotnie zmienia obraz sytuacji, a także przekazać inne informacje, aniżeli wynika to z dokumentów.
Preferujemy także spotkania wcześniej umówione, aby mieć dla Państwa wystarczającą ilość czasu. W przypadku spotkań umówionych, nie zachodzi też ryzyko, że adwokat będzie zajęty lub będzie przebywał poza kancelarią.

Dopiero po dokładnym omówieniu problemu i zapoznaniu się z dokumentami, możliwe jest wyrażenie opinii czy nasz zespół zajmie się sprawą. Także na pierwszym spotkaniu wspólnie ustalane są warunki współpracy, finansowe i podpisywana jest umowa.

Kontakt z Klientem mający na celu rozpoznanie jego potrzeb, zorientowanie się, co do charakteru sprawy oraz podjęcie decyzji, co do ewentualnego prowadzenia danej sprawy, jest nieodpłatny. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której spotkanie ma charakter merytoryczny (udzielane są porady prawne). W każdym jednak przypadku uzgadniamy kwestie odpłatności z góry, aby nie stawiać Państwa w niezręcznej sytuacji.

Naszą zasadą jest pełna transparentność rozliczeń z Klientami. Koszt jednorazowej porady prawnej kształtuje się w granicach od 100,00 zł do 200,00 zł brutto i uzależniony jest od skomplikowania sprawy, czasu pracy adwokata oraz obszerności dokumentów przesłanych do analizy.

W przypadku zlecenia kancelarii prowadzenia sprawy, podczas pierwszego spotkania z Klientem, po wstępnym przedstawieniu problemu, ustalamy z Klientem proponowaną wysokości wynagrodzenia informujemy o sposobie jego wyliczenia oraz uiszczania, a koszt pierwszej porady zostaje zaliczony na poczet wynagrodzenia.

Jesteśmy elastyczni w zakresie sposobów rozliczeń i dostosowujemy je do potrzeb zlecających sprawy. Stosujemy system płatności podzielonych.

W przypadku zastępstwa procesowego, wynagrodzenie ustalane jest w zależności od złożoności sprawy, ilości terminów rozpraw, oddalenia sądu od siedziby kancelarii, wartości przedmiotu sporu, z uwzględnieniem stawek minimalnych, przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a wynagrodzenie oraz zasady rozliczeń zawarte są w podpisywanej z kancelarią umowie.

Wynagrodzenie adwokatów z założenia nie obejmuje kosztów sądowych i administracyjnych, zaliczek uiszczanych w toku procesu a także podatków, kosztów tłumaczeń.