Czy adwokat jest mi potrzebny w rozwodzie?

Rozwód to jedna z trudniejszych sytuacji w życiu, której towarzyszą mocne emocje. Wyrok rozwodowy kształtuje także bardzo istotne kwestie związane z dziećmi. Wpływa też na późniejsze sprawy majątkowe.

 

Czy jednak zawsze potrzebujemy adwokata, który będzie nas reprezentował w sądzie? Czy koszty związane z jego udziałem nam się zwrócą i będą celowe?

 

Przeczytaj poniży tekst, aby podjąć właściwą decyzję i mieć czyste sumienie.

 

Pierwszym krokiem jest odpowiedź na pytanie czy istnieją podstawy do rozwodu, nie zachodzą przesłanki do odmowy jego udzielenia, oraz przekonanie, że decyzja jest trafna.

 

Aby móc uzyskać rozwód konieczne jest stwierdzenie przez sąd, że pomiędzy małżonkami ma miejsce całkowity i trwały rozpad pożycia małżeńskiego. Chcąc uzyskać rozwód trzeba w pozwie odpowiednio uargumentować i wykazać dowodami, że istnieją przesłanki do jego udzielenia.

 

Zaczynamy zatem naszą drogę od POZWU.

 

W Internecie znajdziemy wiele wzorów pozwów rozwodowych. Trzeba jednak pamiętać, że są to ogólne wzory, a nasze pismo powinno być dostosowane do indywidualnego stanu faktycznego oraz zawierać wszystkie elementy wymagane prawem.

 

Ważne jest, że w postępowaniu cywilnym zobowiązani jesteśmy w pierwszym piśmie procesowym – a takim jest pozew, zawrzeć wszystkie twierdzenia i dowody, gdyż na późniejszym etapie sąd może uznać je za spóźnione i nie dopuścić ich. Sąd wezwie stronę, która nie ma pełnomocnika, do uzupełnienia pisma o elementy, które są niezbędne z formalnego punktu widzenia, jednak nie podpowie jak odpowiednio uargumentować nasze żądania, czy też jakie dowody przedstawić na poparcie swoich racji. To trzeba zrobić samodzielnie.

 

Dlatego też, działając bez adwokata powinno się:

– podjąć decyzję co do głównych żądań pozwu/odpowiedzi na pozew w zakresie winy, władzy rodzicielskiej, alimentów, kontaktów z dziećmi, wspólnego mieszkania itp.,

 

– rzetelnie przygotować pozew/inne pisma w sprawie, pod względem formalnym i merytorycznym, odpowiednio formułując jego żądania, oraz dobrze je uzasadnić,

 

– przeanalizować inne orzeczenia sądowe, w sprawach podobnych do naszej, aby rozeznać jakie jest stanowisko sądów w zakresie naszych żądań,

 

– przygotować niezbędne załączniki do pozwu/odpowiedzi na pozew, w odpowiedniej ilości,

 

– wykazać przesłanki do rozwodu i brak istnienia tych uniemożliwiających jego orzeczenie,

 

– zadbać o dowody na potwierdzenie swoich twierdzeń i żądań,

 

– dołączyć dowody do pozwu/odpowiedzi na pozew, wskazać je w jego treści,

 

– uiścić odpowiednie opłaty,

 

– pilnować terminów, gdyż te nie zawsze da się przywrócić lub przedłużyć,

 

– w razie konieczności przygotować wniosek o zabezpieczenie powództwa,

 

– uporządkować pocztę, która jest związana ze sprawą,

 

– rozumieć język prawniczy i urzędowy, który zawarty jest w wezwaniach, zawiadomieniach i pouczeniach kierowanych w toku sprawy,

 

– dysponować czasem, aby w terminie przygotować rzetelną odpowiedź na stanowisko przeciwnika.

 

W przypadku, gdy występujemy po stronie pozwanej trzeba pamiętać, że na ODPOWIEDŹ NA POZEW mamy tylko 14 dni.

Pomimo, że nie ma obowiązku jej sporządzenia, zaleca się zajęcie stanowiska właśnie w taki sposób, aby sąd miał jasność jeszcze przed rozprawą co do żądań stron procesu. Pismo takie jak odpowiedź na pozew powinno być przygotowane pod względem formalnym podobnie jak pozew. Także musi zawierać wszystkie twierdzenia i dowody, na które chcemy powoływać się w naszym postępowaniu. Pozwanego bowiem również obowiązuje tzw. prekluzja dowodowa.

 

W Internecie można przeczytać wiele artykułów na temat rozwodów, również istnieje wiele grup dyskusyjnych, na których można wymienić się doświadczeniem i poradami w tym zakresie. Kilka artykułów jest dostępnych także na naszej stronie internetowej. Pamiętaj jednak, że każda sprawa jest inna, a sprawy sądowe nie zawsze przypominają te które widzimy np. w serialach w telewizji. W Polsce nie mamy także systemu prawnego opartego na precedensach, a sąd za każdym razem wydaje wyrok w oparciu o indywidualne okoliczności każdej sprawy. Rzetelny prawnik nie udzieli Ci także porady, bez dogłębnego poznania sytuacji klienta. Czytając zatem fora internetowe lub wpisy na blogach, trzeba podchodzić do nich z dystansem i dużą dozą nieufności.

 

Po skierowaniu do sądu pozwu lub odpowiedzi na pozew, dostaniemy informację o wyznaczeniu ROZPRAWY.

 

Na rozprawie ważne jest, aby nie ulegać emocjom, nie dać się wyprowadzić z równowagi partnerowi, który może nami manipulować, lub mówić nieprawdę, a także przekazać sądowi wszystkie niezbędne i ważne informacje. Sprawy sądowe o rozwód nie należą do najprzyjemniejszych. Atmosfera na sali sądowej często jest napięta, zdarza się także, że sąd gani uczestników za ich zachowanie, które może być ekstremalne i nie do końca zależne od nas, biorąc pod uwagę emocje, które towarzyszą sprawie.

 

Istotne jest zatem aby być odpornym psychicznie i dobrze przygotowanym do sprawy. W czasie wypowiedzi należy zachować względy formalne, odpowiednio zwracać się do sądu i do strony przeciwnej. Pomimo przygotowania notatek, trzeba pamiętać, że nie będzie można się nimi posługiwać w czasie wypowiedzi. Nadto przysługuje nam prawo do złożenia oświadczeń co do wypowiedzi drugiej strony i świadków a także możemy zadawać im pytania w odpowiedniej formie i czasie. Obecnie prawie wszystkie rozprawy są nagrywane, ale pomimo tego ważne jest, aby pilnować rzetelnego protokołowania wypowiedzi naszych, strony przeciwnej i świadków.

 

Pomimo, że brzmi to trochę strasznie, na pewno wiele osób poradzi sobie z samodzielnym uczestnictwie w rozprawie, jeśli będą pewne, że:

– bez problemu poradzą sobie ze stresem, zachowają zimną krew, będą skupieni na wypowiedziach i zadadzą trafne pytania,

 

– posiadają doświadczenie w wystąpieniach przed obcymi ludźmi, nie stresuje ich zabieranie głosu, potrafią skutecznie walczyć o swoje racje,

 

– potrafią skutecznie negocjować (często zdarza się, że sąd namawia do porozumienia w pewnych kwestiach wyznaczając np. 10 minut przerwy na dyskusję poza salą rozpraw),

 

– nie ulegają manipulacjom i szantażowi partnera,

 

– poradzą sobie w dyskusji z adwokatem strony przeciwnej.

 

Warto jednak zastanowić się czy nie skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnikaw sytuacji, gdy:

– nie jesteśmy do końca pewni zachowania naszego partnera,

– nie ma pełnego porozumienia w zakresie odpowiedzialności za: rozpad pożycia, spraw małoletnich dzieci, alimentów czy też wspólnego mieszkania.

Trzeba też rzetelnie przeanalizować swoje siły i możliwości związane z kwestiami emocjonalnymi i prawnymi. Rozwód bowiem kształtuje sytuację naszą i dzieci na długie lata.

Przed podjęciem decyzji na pewno warto poradzić się w tej sprawie profesjonalisty i dokonać porównania zalet i wad wybranej drogi procesowej, aby zminimalizować koszty – nie tylko te finansowe.

 


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zonrkthrmd/domains/kancelariekatowice.pl/public_html/wp-content/themes/kancelaria/includes/acf/includes/api/api-template.php on line 499