KORONAWIRUS a turystyka

Wykupiony wyjazd a KORONAWIRUS? Jak odzyskać pieniądze w dobie pandemii wirusa SARS-CoV-2?

 

Temat ten obecnie nurtuje w szczególności narciarzy i snowboardzistów, którzy upodobali sobie marzec i kwiecień na wyjazdy w góry.

 

Problem ten dotyczy także i organizatorów wyjazdów. Co zrobić, aby nie popaść w długi, gdy jesteśmy firmą z branży turystycznej?  Jak zachować się w kontakcie z klientem? Jakie prawa mają obie strony umowy?

 

Podróżny może odstąpić od umowy dotyczącej wyjazdu zorganizowanego. W takim przypadku nie musi płacić za odstąpienie oraz zachowuje możliwość żądania zwrotu poniesionych wpłat. Nie przysługuje mu jednak dodatkowe odszkodowanie lub zadośćuczynienia

 

Nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności to słowa klucze w kontakcie z biurem turystycznym.

 

Wystąpienie nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie umożliwia nam zrezygnowanie z podróży w dowolnym czasie bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Prawo takie daje nam art. 47 ust. 4 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

 

Czy pandemia zalicza się do pojęcia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności?

 

Stan pandemii choroby COVID-19, ogłoszony przez uprawnione organy na określonym terenie pozwala uznać, że mamy do czynienia z nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami, stanowiącymi podstawę rezygnacji przez podróżnego z imprezy na podstawie art. 47 ust. 4 ustawy.

 

Miejsce docelowe lub jego najbliższe sąsiedztwo – co należy przez to rozumieć?

 

Miejsce docelowego wypoczynku to nie tylko sama miejscowość, w której mamy przebywać, ale także region. W przypadku, gdy mieliśmy zarezerwowany wyjazd autokarowy miejsce takie może rozciągać się także na regiony, przez które odbywa się transport.

 

Pamiętajmy, że jeśli w innym rejonie kraju występują nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności, ale nie dotyczą one akurat najbliższego otoczenia naszej destynacji, nie mamy podstaw do skorzystania z regulacji art. 47 ust. 4 ustawy.

 

WAŻNE:

Istotne jest, aby w kontakcie z biurem powołać się właśnie na nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności występujące na danym terenie. W przeciwnym razie podmiot może odmówić nam tego prawa.

 

Czy można odwołać wyjazd zaplanowany na lato?

Celem regulacji z art. 47 ust. 4 ustawy, jest pomoc w nagłych przypadkach, gdy turysta w niedalekiej przyszłości ma zaplanowany wyjazd i nie może skorzystać z prawa do odstąpienia od imprezy zawartego w umowie. Zatem w przypadku planowanego wyjazdu letniego, jego odwołanie powinno nastąpić na zasadach wynikających z umowy.

 

Co, gdy sami organizowaliśmy wycieczkę?

Prawo do odstąpienia określone w art. 47 ust. 4 ustawy nie dotyczy rezerwacji samych noclegów czy też środków transportu. W takich przypadkach z reguły zastosowania mają konkretne zapisy umów, dające prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy występują okoliczności niezależne od obu stron umowy.

 

Pamiętajmy, że prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 47 ust. 4 ustawy mają tylko konsumenci. Przedsiębiorcy muszą zastosować się do postanowień umownych.

 

Jak w tych trudnych czasach mają postąpić organizatorzy wyjazdów, w przypadku, gdy turysta odstąpi od umowy w związku z zagrożeniem epidemią COVID-19?

 

W przypadku, gdy turysta odstąpi od umowy lub organizator turystyki rozwiąże umowę o udział w imprezie turystycznej i dokona przy tym pełnego zwrotu wpłat dokonanych przez podróżnego z tytułu imprezy turystycznej, to przedsiębiorcy turystycznemu przysługiwać będzie zwrot wpłat przekazanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

 

Jakie formalności należy dochować, aby otrzymać zwrot wpłat przekazanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny?

 

– przedsiębiorca turystyczny musi skierować wnioskek o zwrot wpłaty w terminie 60 dni od dnia odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy. We wniosku trzeba wykazać kwotę, która ma podlegać zwrotowi oraz dołączyć:

– dokumenty potwierdzające odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie,

– oświadczenie organizatora turystyki dotyczące daty, w których to odstąpienie lub rozwiązanie stało się skuteczne,

– korektę złożonej deklaracji wraz z wykazem umów, z których wynikają składki podlegające zwrotowi.

 

Pomagamy naszym Klientom odzyskać środki pieniężne z powodu odwołania imprezy turystycznej bądź odstąpienia od umowy. Reprezentujemy zarówno firmy z branży turystycznej, jak i konsumentów.


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zonrkthrmd/domains/kancelariekatowice.pl/public_html/wp-content/themes/kancelaria/includes/acf/includes/api/api-template.php on line 499