KORONAWIRUS a zawieszenie działalności gospodarczej

Obostrzenia wprowadzone w celu walki z wirusem SARS-CoV-2, powodującym chorobę COVID-19 spowodowały kłopoty finansowe wielu polskich przedsiębiorców. Konieczność ponoszenia kosztów stałych przy jednoczesnym przestoju w działalności, sprawia, że zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, bądź wspólnicy spółki cywilnej, a także spółki tracą płynność finansową. Często wyjściem – jest czasowe zawieszenie działalności.

 

Kiedy i jak można zawiesić działalność gospodarczą?

 

– w dowolnym momencie, bez podawania powodu, na minimalny czas 30 dni,

– gdy nie zatrudnia się pracowników w oparciu o umowę o pracę, na podstawie powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę – nie dotyczy to sytuacji, gdy pracownicy są zatrudnieni na zlecenie albo umowę o dzieło,

– także wtedy, gdy pracownicy przebywają na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim i nie łączą, korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu,

– można to zrobić on-line dzięki Profilowi Zaufanemu i portalowi CEIDG.

 

Jakie są konsekwencje zawieszenia działalności gospodarczej?

 

– brak obowiązku zapłaty ZUS i składania deklaracji,

– brak obowiązku zapłaty zaliczek na podatek dochodowy i składania deklaracji VAT, w przypadku, gdy w tym okresie nie dokonuje się transakcji opodatkowanych podatkiem VAT,

-w czasie zawieszenia nie można wykonywać działalności gospodarczej, ale można dokonywać czynności, które są niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródeł przychodu, w tym m.in. przyjmować należności z umów zawartych przed zawieszeniem, lub sprzedawać wcześniej zamówione towary,

– zawieszenie działalności w ciągu miesiąca powoduje konieczność opłacenia pełnej składki zdrowotnej za cały miesiąc i złożenie dwóch deklaracji ZUS (za niepełny i za kolejny, pełny miesiąc).  Składki na ubezpieczenia społeczne uiszcza się Co można robić w trakcie zawieszenia działalności

W trakcie zawieszenia nie możesz prowadzić działalności gospodarczej i nie możesz osiągać bieżących przychodów. Możesz jednak wykonywać niektóre czynności,
które pozwolą ci zabezpieczyć źródło przychodów i funkcjonować po wznowieniu działalności.

 

Co wolno przedsiębiorcy w czasie zawieszenia działalności?

 

– można przyjmować należności powstałe przed zawieszeniem i osiągać przychody z czynności sprzed zawieszenia np. w wyniku wykonania wcześniejszych umów,

– można zbywać własne środki trwałe i wyposażenie takie jak np. samochody,

– należy i można regulować zobowiązania powstałe przed zawieszeniem,

– wykonywać czynności niezbędne do zachowania przychodów i ich zabezpieczenia.

 

Zawieszenie działalności nie zwalnia przedsiębiorcy z regulowania należności publicznoprawnych, chroni jednak przed kosztami stałymi takimi jak składki na ZUS. Nie jest to panaceum na problemy finansowe, jednak doraźnie może pomóc przetrwać kryzys związany z obostrzeniami wprowadzonymi w kraju.

 


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zonrkthrmd/domains/kancelariekatowice.pl/public_html/wp-content/themes/kancelaria/includes/acf/includes/api/api-template.php on line 499