KORONAWIRUS – Pracodawco czy jesteś na to gotowy?

Pracodawco czy wiesz jakie masz obowiązki w związku z powrotem pracowników do pracy w okresie epidemii?

Jeśli masz wątpliwości, koniecznie przeczytaj ten wpis.

Na początku pamiętaj, że zgodnie z kodeksem pracy (art. 207 § 2 oraz art. 304 kp) masz obowiązek zapewnienia osobom pracującym bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Komu masz obowiązek zapewnić bezpieczeństwo i ochronę zdrowia?

1) pracownikom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy

ale także

2) osobom wykonującym na Twoją rzecz pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (w tym np. samozatrudnionym), gdy ich praca wykonywana jest w zakładzie pracy lub w miejscu przez Ciebie wskazanym;

Jednak pamiętaj:

Aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę zdrowia osób pracujących powinieneś dokonać oceny ryzyka zawodowego oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające to ryzyko (art. 226 pkt 1 kp).

W obliczu epidemii COVID – 19 (Koronawirusa) masz zatem obowiązek:

 1. opracować plan działań w celu ochrony zdrowia pracowników w warunkach epidemii;
 2. zastosować środki, które można zastosować w celu ograniczenia prawdopodobieństwa zarażenia SARS-CoV-2 w pracy;
 3. wprowadzić zasady ograniczania obciążeń psychospołecznych spowodowanych epidemią;
 4. wdrożyć zasady komunikowania się w sprawach związanych z działaniami wdrażanymi w celu ograniczenia prawdopodobieństwa zarażenia SARS-CoV-2 w pracy;
 5. opracować postępowanie w przypadku podejrzenia zachorowania na COVID-19.

W tym celu powinieneś:

 • dokonać ponownej oceny lub aktualizacji ryzyka zawodowego uwzględniającego nowe zagrożenia wynikające m.in. ze stanu epidemii, w tym również zagrożenia dla zdrowia psychicznego pracowników,
 • przyjąć programy działań, aby połączyć normalne funkcjonowanie firmy ze stosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa i kontroli,
 • skutecznie egzekwować od pracowników stosowanie się do nowych reguł ustalonych w programach.

Pamiętaj także, że w przypadku, gdy:

 • zaniedbasz obowiązki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,
 • dojdzie do zakażenia pracownika, które można powiązać z Twoim zaniedbaniem,

Możesz  ponieść negatywne konsekwencje prawne i finansowe.

Zatem, jeśli:

 • nie wiesz jak przygotować się do wdrożenia zaleceń Głównego Inspektora Pracy,
 • chcesz skonsultować z prawnikiem już wdrożone programy.

Zapraszam do kontaktu:
☎️ 518 128 436
📧 m.karasińska@kancelariekatowice.pl

 


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zonrkthrmd/domains/kancelariekatowice.pl/public_html/wp-content/themes/kancelaria/includes/acf/includes/api/api-template.php on line 499