Stalking – nadchodzą zmiany w przepisach.

Stalking nie dotyczy tylko osób publicznych czy tzw. celebrytów, może dotknąć każdego z nas.

W chwili obecnej nasze kancelarie prowadzą kilka spraw o stalking. Jak wskazują statystyki, takich spraw co roku przybywa, a sprawcy nie mogą czuć się dalej bezkarni. Wzrasta także świadomość organów ścigania w zakresie znaczenia tego przestępstwa, które w przeszłości częstokroć było bagatelizowane i postrzegane jako sprawa osobista ofiary i sprawcy, do której organy ścigania nie powinny się mieszać.

Nękanie czy to za pomocą uporczywych telefonów, sms-ów, e-maili, aktywność w Internecie, śledzenie, wymuszanie kontaktu, obdarowywanie niechcianymi prezentami, kradzież tożsamości to tylko niektóre przejawy działania, za które można oskarżyć osobę o popełnienie przestępstwa z art. 190a kodeksu karnego opisującego tzw. stalking.

Obecnie w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace mające na celu rozszerzenie pojęcia samego stalkingu, który obejmować miałby nie tylko samo uporczywe nękanie, ale także poniżanie i udręczenie ofiary, planuje się również zaostrzenie kar za stalking oraz modyfikację w zakresie pojmowania zamiaru sprawcy kradzieży tożsamości, któremu już nie trzeba będzie udowadniać konkretnych konsekwencji jego postępowania, wystarczać będzie wykazanie samego jego działania.

Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko oczekiwać na efekty prac nad nowelizacją kodeksu karnego w tym zakresie.