Weksel in blanco jako zabezpieczenie pożyczki

Często zdarza się, że zamiast zaciągać pożyczkę w instytucji finansowej, decydujemy się pożyczyć gotówkę u osoby prywatnej. Tego rodzaju pożyczka wiąże się z różnymi formami zabezpieczenia. Jedną z nich – jest weksel in blanco.

Weksel in blanco jest bezpieczną i szybką formą zabezpieczenia wierzytelności… ale… przy jej wyborze należy pamiętać o paru kwestiach.

Po pierwsze – weksla od ponad 10 lat nie kupujemy już w banku, o czym wiele osób nie pamięta. Właściwie każdy z nas weksel może przygotować sobie samodzielnie w każdym edytorze tekstowym.

Jednym z najbardziej popularnych rodzajów weksla do zabezpieczenia wierzytelności z pożyczki jest weksel niezupełny – in blanco. Weksel taki nie jest wypełniony w całości, z reguły brakuje w nim uzupełnienia pól dotyczących kwoty zobowiązania i daty. Wystawca i remitent ustalają w porozumieniu wekslowym, które elementy weksla zostaną wypełnione i w jakich przypadkach to nastąpi.

Weksel swoją popularność zawdzięcza temu, że przyspiesza proces odzyskiwania wierzytelności, gdy jego wystawca (pożyczkobiorca) przestanie spłacać kredyt, lub naruszy inne postanowienia umowy.

Z reguły w inicjując postępowanie o zapłatę należy zapłacić opłatę sądową w wysokości 5 % dochodzonej wierzytelności. W przypadku pozwu na podstawie weksla (postępowanie nakazowe) powód uiszcza się tylko ¼ z tej kwoty (tj. z 5 % dochodzonej wierzytelności). Pozwany natomiast, chcąc podważyć nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym zobowiązany jest do opłacenia zarzutów w wysokości 3/4 z 5 % dochodzonej należności.

Dodatkowo nawet nieprawomocny nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym jest tytułem zabezpieczenia. Posiadając takie orzeczenie, można złożyć do komornika sądowego wniosek o zabezpieczenie wierzytelności, np. poprzez dokonanie blokady na rachunku bankowym dłużnika.

Kolejną zaletą nakazu zapłaty z weksla, jest fakt, że staje się on natychmiast wykonalny po dwóch tygodniach od jego otrzymania przez dłużnika, gdy ten nie zapłaci zasądzonej kwoty na rzecz wierzyciela. Po tym okresie wierzyciel może przystąpić do prowadzenia egzekucji z majątku dłużnika bez względu na to, czy dłużnik ostatecznie podjął obronę przed wierzytelnością z weksla, czy nie.

Warto także pamiętać, że dodatkowym zabezpieczeniem wierzytelności może być także rozszerzenie kręgu osób zobowiązanych do spłaty weksla o poręczycieli wekslowych. Osoba podpisana na wekslu w innym miejscu niż jego wystawca staje się automatycznie poręczycielem jego zapłaty. Dobrze jednak uzyskać także inne dane poręczycieli, które mogą być przydatne w przypadku skierowania sprawy o zapłatę do sądu.

W przypadku, gdy poręczyciel wekslowy poręczył za wystawcę weksla własnego, staje się on automatycznie dłużnikiem wekslowym. W takiej sytuacji to wierzyciel decyduje wówczas czy pozwać dłużników wekslowych łącznie, czy też każdego z nich z osobna.

Skuteczność egzekucji w Polsce wynosi obecnie 14,37 %. Ważnym jest zatem, aby jeszcze przed udzieleniem pożyczki rozeznać się w sytuacji finansowej dłużnika, uzyskać dodatkowe zabezpieczenie weksla w postaci ustanowienia poręczycieli wekslowych, a także zadbać o dodatkowe – alternatywne formy zabezpieczenia wierzytelności, takie jak np. hipoteka lub zastaw.

 


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/zonrkthrmd/domains/kancelariekatowice.pl/public_html/wp-content/themes/kancelaria/includes/acf/includes/api/api-template.php on line 499